Přihlásit se


Licence

Roční licence a cenové plány
proHost Gastro a proHost Hotel

ŠKOLA licence

Při zakoupení ŠKOLA licence máte možnost:

 • zapojit studenty do moderního vzdělávacího programu
 • využívat video kurzy při odborné výuce
 • přidávat pedagogy pod hlavní školní účet
 • vytvořit strukturu učeben a studenty přidávat do struktury tříd
 • sledovat vyhotovení a výsledky kvízů každého registrovaného studenta

GASTRO & HOTEL licence

Při zakoupení GASTRO & HOTEL licence máte možnost:

 • zapojit spolupracovníky do moderního vzdělávacího programu
 • využívat video kurzy pro školení spolupracovníků po nástupu do zaměstnání i během zaměstnaneckého poměru
 • přidávat další uživatele (spolupracovníky/zaměstnance) pod svůj hlavní účet *
 • vytvořit strukturu středisek*
 • přidávat spolupracovníky do struktury středisek*
 • sledovat vyhotovení a výsledky kvízů každého registrovaného spolupracovníka*

*(platí mimo ZÁKLADNÍ PLÁN)

Zakoupením licence získáte na 12 měsíců PŘÍSTUP:

 • do všech video online kurzů (včetně nových)
 • do všech textových sumarizací přiřazených k jednotlivým lekcím
 • k fotogaleriím u vybraných lekcí
 • do kvízů přiřazených k jednotlivým lekcím, a to včetně vyhodnocení v procentech úspěšnosti (u spolupracovníků/zaměstnanců nebo žáků/studentů)